Archief

Welkom op de website van de Zaalvoetbal Competitie Rosmalen. Hier vindt u een overzicht van berichten uit ons archief, gerubriceerd per jaar en maand.

 


Seizoenen

2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
Zaalvoetbal Competitie Rosmalen - www.zaalvoetbalrosmalen.nl

01-07-2003 | Seizoen '02-'03 zit er ook voor de Rosmalense Zaalvoetbal-competitie weer op. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het dit seizoen tot de laatste speeldag spannend in de A-poule. Het was Good Luck dat uiteindelijk aan het langste eind trok en de felbegeerde beker in de prijzenkast mocht plaatsen.


Good Luck, kampioen A-poule 2002-2003

In de B-poule werd nieuwkomer R.E.D. Stars vrij gemakkelijk kampioen. Na met maar liefst 14 punten voorsprong op de nummer 2 te zijn geëindigd mogen zij het volgend jaar in poule A proberen.


R.E.D. Stars, kampioen B-poule 2002-2003

Volgend seizoen zijn dezelfde 20 teams er weer bij en zal het hoogstwaarschijnlijk weer erg spannend worden in de Hazelaar!


30-05-2003 | In de allerlaatste wedstrijd van deze competitiejaargang is de kampioen van Poule A bekend geworden. Het werden na een 6-2 overwinning op vd Burgt de Bosschenaren van Good Luck. Gefeliciteerd namens het bestuur van de Rosmalense zaalvoetbalcompetitie! De andere A-poule-wedstrijd van deze week ging tussen Pennings Sport en De Sport. Het werd na een 1-1 ruststand een vrij gemakkelijke 5-1 overwinning voor Pennings.

In Poule B moesten ook nog twee duels gespeeld worden. Op dinsdag wist Hazelaar verrassend te winnen van Galvin (4-3) en vrijdag verloor FC De Bergen het laatste B-poule-duel dit seizoen van Korsten met 1-5.


24-05-2003 | INHAALPROGRAMMA | De afgelopen week stond in het teken van enkele inhaalwedstrijden. Dinsdag stonden twee B-poule-duels op het programma. Om 9 uur kwam Down Town Café echter niet opdagen en won De Kiet daardoor met 0-3. Een uur later werd er wél gespeeld. Coudewater kwam na een 4-1 achterstand knap terug tot 4-4 tegen B.Z.E. en wist een puntje in de wacht te slepen. Donderdag won Zwart Wit heel gemakkelijk (11-2) van 4 spelers van FC De Bergen en de meevoetballende scheidsrechter Jack. Vrijdag was Down Town Café opnieuw niet aanwezig, waardoor Korsten ook 3 punten kon bijschrijven (opnieuw 3-0). Het laatste duel was er één uit de A-poule en wel tussen Hoedemakers/Timmers en Alabastine. Het duel om de derde plaats werd gewonnen door eerstgenoemde ploeg met 3-2.


17-05-2003 | B-POULE | Afgelopen dinsdag won Zwart Wit van FC De Bergen (0-5) en had ook De Kiet het makkelijk tegen Down Town Café; 8-2. Donderdag haalde R.E.D. Stars revanche tegen de eerder opgelopen nederlaag tegen Galvin door nipt met 6-7 te winnen. Vrijdag verloor Coudewater ruim van B.Z.E. (0-7) en won ook Hazelaar weer eens, en wel met 0-3 van Korsten.


15-05-2003 | Notulen jaarvergadering 15-05-03.

Aanwezigen: Frank van Hout (Hoedemakers/ Timmers), Bennie Vissers (v.d Burgt), Hans v. Aggelen (Galvin), Ed Hagen (Galvin), Henry v.d Toorn (Galvin), Rien v.d Broek (Bevers/Chambers), Sander Suurs (de Sport), Jan Samuels (ZV72), Gert Galliart (de Kiet), Hans v.d Donk (Hoedemakers), Mark v.d Donk (RED Stars), Jan v.d Heijden (de Bergen), Peter v.d Wouw (Korsten), John v.d Ven (Hazelaar), Martin v. Kampen (Good Luck), M. Dohmen (Bouwmans), Paul v. Helvoirt (BZE).

Voorzitter: Jack Peters
Secretaris: Twan Voets
Penningmeester: Sjef v.d Heijden
Afwezigen: Contactpersonen van de volgende teams: Ecoin Blank, DownTown cafe, Alabastine, Coudewater, Pennings, Zwart Wit. Van de afwezigen heeft alleen de contactpersoon van Pennings zich afgemeld.

Agendapunten:

Opening
Mededelingen
Competitieoverzicht
Seizoen 2003-2004 vooruitblik
Ledenlijsten
Huishoudelijk reglement
Strafcommissie
Kascommissie
Bestuursuitbreiding
Naamwijzigingen
Rondvraag

1. Opening 20.30 uur

2. Mededelingen
Het bekertoernooi is dit seizoen definitief van de agenda geschrapt. Dit i.v.m met de reeds gemelde geringe belangstelling. Martin v. Kampen stelt voor om het bekertoernooi rond kerstmis te houden. Meerdere contactpersonen vinden dit een goed idee. Het bestuur zal bij de gemeente informeren of dit mogelijk is, en komt hier t.z.t op terug.

3. Competitieoverzicht
1) In poule A zijn nog 2 kanshebbers voor het kampioenschap, n.l Goodluck en ZVV72. Goodluck heeft echter de beste papieren omdat ze op 30-05-03 nog een wedstrijd tegoed hebben. De Sport degradeert naar poule B. Er is dit jaar geen promotie/degradatie wedstrijd. Alle avonden zijn ingevuld met inhaalwedstrijden.
2) In poule B is R.E.D. Stars kampioen geworden. Verder zijn beide competities goed verlopen. Hans v. Aggelen vraagt of de mogelijkheid bestaat om zelf wedstrijden met andere teams te ruilen. Deze mogelijkheid willen meerdere contactpersonen benutten. Afgesproken is dat dit mag, maar dat Twan Voets altijd hierover geinformeerd moet worden. Verder verzoek van het bestuur is om alleen wedstrijden te ruilen met teams uit de eigen poule.
3) Aan het begin van de nieuwe competitie wordt er een scheidsrechtersbijeenkomst gehouden om de regels duidelijk vast te leggen. Er zijn nu nog te veel verschillen in het hanteren van de regels. Verder wil Jack een wijziging aanbrengen in het huishoudelijk reglement. Het betreft Artikel 28 punt 2: Nu wordt er nog 15 minuten gewacht als een team niet volledig is. Jack wil de wachttijd beperken tot 5 minuten. Het voorstel wordt aangenomen door een meerderheid van de leden. Jack vraagt of er nog iemand klachten heeft over de scheidsrechters. -John v.d Ven: De aanpak van Jack mag persoonlijker en coulanter en Albert Aaftink is meestal al chagarijnig voordat de wedstrijd begint. Jack beloofd in zijn optreden beterschap. Op het humeur van Albert heeft ie natuurlijk geen vat. Paul v. Helvoort brengt de terugspeelbal naar de keeper weer onder de aandacht. Peter v.d Wouw valt hem bij en lanceert het voorstel om vanaf het seizoen 2003-2004 weer gewoon zo veel als je wil te mogen terug spelen op de keeper. Dit voorstel wordt met 10 van de 17 stemmen aangenomen. Jack vraagt of er al interesse is in de plofbal. Unaniem is iedereen tegen de plofbal. Jack geeft Sjef v.d Heijden opdracht om een x aantal gewone ballen in te kopen, zodat we voorlopig niet zonder zitten.

4. Seizoen 2003-2004
Alle ploegen hebben te kennen gegeven volgend seizoen weer van de partij te zijn. De nieuwe competitie loopt van 2-09-03 tot 18-06-04. Het competitieprogramma is al gereed. Tot 1 juli bestaat de mogelijkheid om een bepaalde datum door te geven wanneer een team niet kan spelen. Het is niet zo dat je kunt door geven om b.v alleen maar op donderdag en vrijdag te kunnen spelen. Hans van Aggelen geeft aan op 21-11-03 niet te kunnen spelen.

5. Ledenlijsten

6. Huishoudelijk reglement
Voor 1 juli dienen alle contactpersonen de ledenlijsten voor het komende seizoen bij Twan Voets in leveren. Verder komt het verzoek van Sjef om op de lijsten te vermelden bij welke voetbalclub ze reeds lid zijn. Dit scheelt behoorlijk wat geld voor ZVC Rosmalen. Bij tussentijdse wijzigingen in het lopende seizoen moeten de mutatieformulieren samen met een pasfoto en de betaling van 7 euro95 voor de wedstrijd bij Twan Voets worden ingeleverd. Dat voorkomt problemen zoals het zoekraken van pasfotos e.d. Peter v.d Wouw beaamt dat. Hij had reeds een pasfoto ingeleverd, maar niemand weet waar deze is. Ook Martin v. Kampen heeft een soortgelijk geval met de pasfoto van Gerrie Schaap. Het huishoudelijk reglement is ter info meegestuurd. Deze wordt nog aangepast op de besproken punten. Jan Samuels mailt de digitale versie even door aan Twan zodat ook de taalfouten eruit worden gehaald.

7. Strafcommissie
De strafcommissie is uitgebreid met Paul Langenberg (de Kiet), zodat poule B hierin ook vertegenwoordigt is. Alle aanwezige leden vinden dit accoord. Er zijn dit seizoen 4 strafzaken geweest. Oorzaak in alle gevallen is fysiek geweld. De zwaardere gevallen (fysiek geweld) gaan voortaan rechtstreeks naar de K.N.V.B. Om dit te bekostigen wil het bestuur een waarborgsom opnemen van 100 euro. John van de Ven vindt dit belachelijk. Zijn team speelt altijd correct en wenst dit niet te betalen. Hij krijgt van diverse leden bijval. Ook vindt Rien v.d Broek dat de ploegen die zich misdragen dit maar zelf moeten bekostigen. Het voorstel van het bestuur wordt met een flinke meerderheid van tafel geveegd. Jack herinnert iedereen er aan om na het staken van een wedstrijd of een rode kaart aan een van de spelers, binnen 3 dagen het strafprocedureformulier bij de secretaris in te leveren. Hans van Aggelen heeft gehoord dat spelers van Goodluck zich nogal eens laten gaan. Klopt dit? Jack ontkent dit. Er is dit seizoen ook geen speler van Goodluck geschorst geweest. Jan Samuels zegt dat tussen het versturen van de strafprocedurenverslagen naar de KNVB en de uitslag hiervan nogal wat tijd tussen gaat zitten. Mag de betreffende speler de eerstvolgende wedstrijd uitkomen in de competitie als de uitslag niet binnen is. Antwoord Jack: Nee, in afwachting van de schorsing van de KNVB speelt hij niet in de Romalense competitie. De strafcommissie bekijkt in hoeverre ze de reglementen van de tuchtcommissie moeten aanpassen.

8. Kascommissie
De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Sjef weet ook niet wie hij hiervoor moet benaderen. De begroting voor komend seizoen is wel klaar. Rien v.d Broek wordt benaderd om de kas te controleren. De ledenvergadering is het hier unaniem mee eens. De uitslag van de kascontrole wordt nog aan alle leden doorgegeven.

9. Bestuursuitbreiding
Het bestuur heeft gemeend om 2 inactieve bestuursleden bij te voegen. Meer mensen, meer meningen, waardoor je tijdens bestuursvergaderingen discussies uit meerdere invalshoeken kunt voeren. Hiervoor zijn 2 kandidaten n.l Frank v. Hout en Mark v.d Donk. In de ledenvergadering is iedereen hiermee accoord, zodat het bestuur vanaf heden uit 5 mensen bestaat.

10. Naamswijziging
Goodluck wordt GL Kroezen. Coudewater wordt Lasik Centrum EcoinBlank krijgt waarschijnlijk ook een andere naam, dit wordt t.z.t nog bekend.

11. Rondvraag
- Sander Suurs: De clubkleuren zouden op de ledenlijsten moeten worden vermeld, zodat in de uit spelende club op tijd andere shirts kan regelen als de kleuren van beide teams hetzelfde zijn. Dit vinden alle aanwezigen een goed idee. Vooral in poule B is dit een probleem.
-Rien v.d Broek: Zijn er aantallen bekend van het aantal internetsite bezoeken. Antwoord Mark v.d Donk : Nee, moet wel kunnen, maar nu nog niet.
-Sjef v.d Heijden: De contributie van komend seizoen weer 480 euro per team? Ja, iedereen accoord. Verder wil Sjef de verenigingen die dit seizoen niet voor de site hebben betaald het komend seizoen ook 25 euro in rekening brengen.
-Jack Peters: Bij de volgende jaarlijkse ledenvergaderingen worden teams die niet aanwezig zijn beboet volgens het huishoudelijk reglement.


10-05-2003 | A-POULE | Alabastine won dinsdag met 6-1 van Vd Burgt. Good Luck won met 5-2 van De Sport en heeft aan één punt tegen Vd Burgt (inhaalduel) genoeg voor het kampioenschap. Donderdag wist Ecoin/Blank met 3-0 te winnen van Pennings Sport. Op de vrijdagavond maakten Hoedemakers/Timmers en Bever/Chambers er een mooie wedstrijd van, het resulteerde in een 4-4 gelijkspel. Een uurtje later wist ZVV '72 een kleine kans op het kampioenschap te behouden na een 3-7 overwinning op Bouwmans.


03-05-2003 | B-POULE | De kampioen in Poule B is bekend. R.E.D. Stars is na de 0-18 overwinning op Down Town Café niet meer in te halen door de concurrentie. De wedstrijden op dinsdag eindigden in 3-0 en 4-3. Respectievelijk Hazelaar tegen FC De Bergen en De Kiet - Coudewater waren de wedstrijden. Donderdag behaalde R.E.D. Stars haar kampioenschap en vrijdag speelden B.Z.E. en Galvin gelijk (6-6). Ook Zwart Wit en Korsten waren die avond aan elkaar gelijk; 3-3.


R.E.D. Stars, kampioen B-poule 2002-2003


26-04-2003 | A-POULE | Dinsdag begon de week slecht toen Alabastine over te weinig spelers beschikte en daardoor met 0-3 verloor van Bouwmans. ZVV '72 won een uurtje later ook met 3-0 van Pennings Groep, maar speelde daarvoor wel 50 minuten. Donderdag eindigde de kraker tussen Hoedemakers en Good Luck in een 1-2 overwinning voor laatstgenoemde club. Vrijdag won Bever/Chambers met 7-4 van De Sport en wist ook vd Burgt te winnen, en wel met 6-2 van Ecoin/Blank.


19-04-2003 | B-POULE | Dinsdag won Coudewater van Korsten met 2-5 en wist ook Hazelaar te winnen van nummer laatst Down Town Café (2-6). Donderdag had koploper R.E.D. Stars moeite met B.Z.E., maar wist nipt te winnen met 3-4. Vrijdag speelden Zwart Wit en De Kiet gelijk (2-2) en won Galvin ternauwernood in een doelpuntrijk duel van FC De Bergen; 7-6. R.E.D. Stars heeft aan een punt tegen Down Town Café genoeg voor het kampioenschap!


12-04-2003 | A-POULE | Er werd ook deze week weer gevoetbald in de A-poule. Dinsdag won Bever/Chambers met 6-2 van Ecoin/Blank en wist ook Pennings Sport weer eens een wedstrijd te winnen tegen Bouwmans (4-2). Donderdag stond een topper op het programma. Nummer 3 Hoedemakers/Timmers wist knap en verdiend te winnen van koploper ZVV '72 (2-5). Good Luck kan de lachende derde worden wanneer het inhaalduel tegen vd Burgt (vrijdagavond afgelast) gewonnen wordt. Vrijdag was het Alabastine dat met 6-2 van nummer laatst De Sport won.


05-04-2003 | B-POULE | Weinig verrassende uitslagen deze week in de B-poule. Dinsdag won Galvin nipt met 3-2 van Zwart Wit en wist ook FC De Bergen weer te winnen en wel van nummer laatst Down Town Café met 4-6. Donderdag speelden Korsten en B.Z.E. in blessuretijd gelijk; 4-4. Vrijdag maakte R.E.D. Stars korte metten met De Kiet (2-9) en won Coudewater eenvoudig van Hazelaar met 0-5.


29-03-2003 | A-POULE | Afgelopen dinsdag wist Alabastine in het spoor te blijven van de kopgroep door met 5-1 te winnen van Pennings Sport. De Sport behaalde dezelfde avond de eerste overwinning deze competitie! Met 5-7 werd nummer één-na-laatst Ecoin verslagen. Hoedemakers leed donderdag een verrassende nederlaag tegen Bouwmans (3-2). Daardoor konden Good Luck (5-2 winst op Bever/Chambers) en ZVV '72 (7-1 overwinning op Vd Burgt) vrijdag afstand nemen van de grote subtop.


22-03-2003 | B-POULE | Twee spannende wedstrijden op dinsdagavond. Om 21.00 uur wist B.Z.E. een zwaarbevochten 1-3 overwinning op Hazelaar binnen te slepen. Om 10 uur won Korsten nipt (2-1) van De Kiet. Donderdag was het een stuk minder spannend, R.E.D. Stars walste over Zwart Wit heen; 10-2. Vrijdag was het opnieuw een doelpuntenfestijn. FC De Bergen won verrassend en ruim (8-3) van Coudewater en runner-up Galvin wist ook moeizaam de punten binnen te slepen tegen nummer laatst Down Town Café; 7-6.


15-03-2003 | A-POULE | Verrassende uitslagen deze week in de A-poule. Hoedemakers verspeelde punten tegen Ecoin: 5-5. ZVV had een uurtje later helemaal geen moeite met De Sport (16-4). Donderdag ging Vd Burgt in de stand voorbij Bouwmans, door hun onderlinge duel met 6-2 te winnen. Vrijdag behaalde Good Luck een overwinning op Pennings Sport (4-1) en wist Bever/Chambers knap gelijk te spelen tegen Alabastine (5-5) na een 5-2 achterstand.


08-03-2003 | B-POULE | Dinsdag was het zoals bekend carnaval en werd er dus niet gezaalvoetbald. Donderdag stond er wél een wedstrijd op het programma en Hazelaar wist daarin met 4-3 te winnen van Zwart Wit. Vrijdag won R.E.D. Stars opnieuw met een monsterscore van Coudewater (15-0) en wist FC De Bergen met slechts 4 spelers knap gelijk te spelen tegen B.Z.E. (7-7).


01-03-2003 | A-POULE | Een krap programma deze week. I.v.m. diverse carnavalsfeesten op vrijdag werden alleen dinsdag- en donderdagavond wedstrijden gespeeld. Good Luck wist dinsdag met 2-5 te winnen van Bouwmans en ook vd Burgt won haar wedstrijd en wel met 4-8 van Bever/Chambers. Donderdag kreeg ZVV '72 drie punten in de schoot geworpen; Ecoin kon niet beschikken over genoeg spelers, waardoor ZVV reglementair met 3-0 won.


22-02-2003 | B-POULE | Afgelopen dinsdag wist Down Town Café de tweede overwinning van het seizoen te behalen tegen Zwart Wit (6-2) en won B.Z.E. met 0-3 van De Kiet. Donderdag was de grootste overwinning tot nu toe aan te tekenen: Hazelaar - R.E.D. Stars 0-16. Eén wedstrijd op de vrijdag was verzet en het tweede duel eindigde in een verrassende 2-1 overwinning van Coudewater op Galvin.


15-02-2003 | A-POULE | Het blijft ongekend spannend in de A-Poule. Dinsdag waren er twee redelijk gemakkelijke overwinningen voor Hoedemakers/Timmers (7-1 op Pennings) en ZVV '72 (5-1 op Bever/Chambers) en op donderdag won ook Bouwmans vrij gemakkelijk van Ecoin: 4-9. Vrijdag speelden Alabastine en Good Luck met 4-4 gelijk en een uurtje later liet vd Burgt het team van De Sport het zoveelste verlies van de competitie lijden, 5-2.


08-02-2003 | B-POULE | Deze week waren er spannende duels te zien in sporthal de Hazelaar. Dinsdag waren te twee gelijke spelen te noteren, namelijk: Down Town Café - Coudewater (3-3) en Galvin - Korsten (4-4). Donderdag wist koploper R.E.D. Stars met veel geluk in de laatste minuten een 2-3 stand in 4-3 om te buigen en zo te winnen van FC De Bergen. Vrijdag werd het twee maal 5-4. De Kiet en Zwart Wit wonnen respectievelijk van Hazelaar en B.Z.E.


05-02-2003 | Helaas hebben de site-updates een aantal weken op zich laten wachten, maar nu is dan eindelijk alle informatie weer hagelvers. Alle uitslagen en standen zijn weer helemaal vernieuwd, en vanaf nu zal er weer wekelijks ge-update worden!


04-01-2003 | A-POULE | Het nieuwe jaar startte met een inhaalduel tussen De Sport en Alabastine. Gisteravond (vrijdag) werd deze wedstrijd met 4-11 gewonnen door laatstgenoemde, de nieuwe koploper Alabastine. De Sport blijft op de laatste plaats staan. Aankomende week staat een complete reeks wedstrijden in de B-poule op het programma.


21-12-2002 | A-POULE | Zoals beloofd vandaag de uitslagen van de op donderdag en vrijdag gespeelde wedstrijden. Donderdag won Bouwmans verrassend van ZVV '72 (2-4). Vrijdag had Pennings veel moeite met Ecoin/Blank, maar wist er toch een moeizame 3-2 overwinning uit te slepen. Een uurtje later wist ook Alabastine haar wedstrijd te winnen, en wel met 2-4 van
Vd Burgt. Het blijft ongemeen spannend in de A-poule!


17-12-2002 | A-POULE | Na twee gespeelde wedstrijden alweer een update. Gisteravond won Good Luck ruim van een vijftal uit Empel (De Sport) met 10-2. Bever/Chambers - Hoedemakers/Timmers eindigde in 4-7, na een 0-5 tussenstand even voor rust! Van deze laatste wedstrijd is een uitgebreid verslag geplaatst, de moeite van het lezen waard. Aanstaande zaterdag de uitslagen van de komende wedstrijden op de website.


14-12-2002 | B-POULE | Eenvoudige zeges van FC De Bergen (9-4 op Hazelaar) en R.E.D. Stars (11-3 op Down Town Café) afgelopen dinsdag. Donderdag was er een verrassende zege van Coudewater op De Kiet, 2-3. Vrijdag leed ook nummer twee Galvin een nederlaag en wel tegen B.Z.E. (3-6), tevens won Zwart Wit deze avond met 3-5 van Korsten. R.E.D. Stars verstevigt dankzij falen van de concurrentie de koppositie en staat nu 6 punten los.


05-12-2002 | A-POULE | Een mager wedstrijdprogramma deze week. Er waren een viertal reserveuren gepland, maar alleen de wedstrijd Hoedemakers/Timmers - De Sport moest worden ingehaald. Dinsdag werd het in een spannende wedstrijd 8-7 voor de 'thuisclub', waardoor zij aansluiting houden met de top van het klassement. De Sport blijft ondanks vrij aardig spel stijf op de laatste plaats staan.


30-11-2002 | A-POULE | Dinsdagavond wist vd Burgt met slechts 5 spelers knap te winnen van E-coin/Blank (5-1). Bever/Chambers had veel moeite met De Sport, maar wist toch met 5-4 te winnen en hiermee tijdelijk de 1e plaats te veroveren. Donderdag was het ZVV '72 die de koppositie terugpakte met een 4-3 overwinning op Pennings Sport. Vrijdagavond won Good Luck hun wedstrijd verrassend van Hoedemakers/Timmers (3-2) en pakte ook Alabastine drie vrij gemakkelijke punten tegen Bouwmans (6-3).


23-11-2002 | B-POULE | Na gemakkelijke overwinningen van Galvin (11-3 op FC De Bergen) en De Kiet (4-0 op Zwart-Wit) dinsdagavond, wist Hazelaar donderdag broodnodige punten te pakken tegen Down Town Café; 5-2. Vrijdag had R.E.D. Stars weinig moeite met B.Z.E. (10-3) en eindigde een spannende wedstrijd tussen Korsten en Coudewater in een terecht 5-5 gelijkspel. Er verandert weinig in de stand. Coudewater is momenteel na slechte klasseringen in de afgelopen jaren de verrassende nr 4.


16-11-2002 | A-POULE | Dinsdag behaalden Pennings Sport en Good Luck de volle winst tegen respectievelijk Bouwmans en Vd Burgt. Donderdag won Bever/Chambers gemakkelijk van Ecoin/Blank (8-1) en ook vrijdag zegevierde Hoedemakers/Timmers met deze cijfers. Koploper ZVV '72 was de verrassende verliezer, maar blijft de nummer 1. Het duel tussen Alabastine en De Sport is uitgesteld naar 3 jan.


13-11-2002 | Vanuit het bestuur is Paul Langenberg (contactpersoon van De Kiet) gevraagd om namens de B-poule de strafcommissie te versterken. Vandaag heeft hij laten weten dat hij dit graag doet.

Daarnaast willen we mededelen dat alle ploegen die momenteel nog een incomplete fotolijst hebben, zijn aangeschreven om dit z.s.m. in orde te maken. De reacties druppelen slechts langzaam binnen. Over twee weken zullen de nieuwe mapjes met ledenlijsten en foto's worden opgestuurd naar de scheidsrechters en Robbert, ook als het nog niet compleet is. De ploegen die dan geen complete lijst hebben zullen op dat moment een laatste kans gegeven worden om dit alsnog in orde te maken. Wanneer dan nog steeds geen gehoor wordt gegeven aan onze vraag zullen er nog nader te bepalen sancties worden genomen.


09-11-2002 | B-POULE | Afgelopen dinsdag wist FC De Bergen de eerste punten van het seizoen binnen te halen en wel met een 12-3 overwinning op Down Town Café. Galvin had een uurtje later geen moeite met Zwart-Wit; 1-7. Donderdag stond een topper op het programma. Koploper R.E.D. Stars gaf nummer 2 De Kiet voetballes en won met maar liefst 11-2. Vrijdag won Coudewater met maar liefst 13-0 van Hazelaar en won Korsten knap met 1-5 van B.Z.E.


06-11-2002 | Ten aanzien van de stand in poule B hebben we een kleine aanpassing, met redelijk grote gevolgen, te melden. Op 27 september is de wedstrijd B.Z.E. - De Kiet namelijk geëindigd in 7-4. Onze secretaris heeft op het wedstrijdformulier echter de 7 gelezen als een 1, waardoor de uitslag als 1-4 de boeken in is gegaan! B.Z.E. heeft naar hun goed recht gemeld dat zij deze wedstrijd hebben gewonnen en bij navraag bleek dit te kloppen. Bij De Kiet hebben we dus 3 punten af moeten trekken, B.Z.E. krijgt er even zo veel bij. R.E.D. Stars is door dit alles de lachende derde en bekleed momenteel weer de eerste plaats.


02-11-2002 | N.a.v. de verschillende incidenten tijdens het duel in de A-poule tussen E-coin/Blank en ZVV '72 heeft de strafcommissie de volgende schorsingen opgelegd:

P. Wiggers (E-coin/Blank) 2 wedstrijden
K. van Schijndel (E-coin/Blank) 4 wedstrijden
R. Buitenkamp (ZVV '72) 4 wedstrijden

Daarnaast willen we de contactpersonen vragen, voor zover dit nog niet gebeurd is, zo snel mogelijk te laten weten of er deel wordt genomen aan het bekertoernooi op 22 juni!


02-11-2002 | A-POULE | De Sport leed dinsdag de vierde nederlaag van het seizoen tegen E-coin/Blank. Alabastine wist dezelfde avond met 4-6 te winnen van Pennings Sport. Donderdag won Bever/Chambers met 5-2 van Good Luck en een dag later waren twee gelijke spelen te noteren. ZVV '72 - Vd Burgt eindigde in 4-4 en Hoedemakers/Timmers wist in de slotfase langszij te komen tegen Bouwmans (3-3).


26-10-2002 | B-POULE | De Kiet wist haar koppositie te verstevigen door met 5-2 te winnen van Korsten. Eveneens op dinsdagavond werd 'de wedstrijd die nooit een wedstrijd werd' gespeeld, Down Town Café - Galvin (2-16). B.Z.E. wist de vierde plaats te veroveren door op donderdag met 6-5 van Hazelaar te winnen. R.E.D. Stars won vrijdag moeizaam van Zwart Wit (3-4) en FC de Bergen bleef puntloos na een nipte 5-4 nederlaag tegen Coudewater.


19-10-2002 | A-POULE | Dinsdag wist Bever/Chambers Alabastine de tweede nederlaag van het seizoen toe te dienen. ZVV '72 wist haar koppositie te behouden na een 4-8 overwinning op nummer laatst De Sport. Donderdag won Hoedemakers/Timmers met 7-3 van het op de ranglijst dalende Ecoin/Blank. Vrijdagavond deed vd Burgt goede zaken met een 6-0 winst op Bouwmans en won Good Luck haar tweede duel op rij, met 2-4 van Pennings Sport.


12-10-2002 | B-POULE | Dinsdag kon Korsten de tweede overwinning bijschrijven na een 1-4 winst op Down Town Café. R.E.D. Stars maakte op dezelfde avond een misstap tegen Coudewater; 5-5. De Kiet werd hierdoor de nieuwe koploper na een zwaarbevochten 3-2 overwinning op nr 3 Galvin. B.Z.E. wist vrijdag maar liefst 11 keer doel te treffen tegen hekkensluiter FC De Bergen en Hazelaar won voor de eerste maal dit seizoen, en wel van Zwart Wit.


06-10-2002 | A-POULE | Afgelopen dinsdagavond won vd Burgt vrij eenvoudig van Bever/Chambers en maakte Hoedemakers/Timmers een einde aan de ongeslagen status van Alabastine. Twee dagen later was een monsterscore van ZVV '72 te noteren in het - tevens gestaakte - duel tegen E-coin/Blank (1-15). Vrijdag deed Pennings Sport goede zaken tegen De Sport en wist Good Luck verrassend de eerste punten te behalen tegen koploper Bouwmans.


28-09-2002 | B-POULE | Nadat de R.E.D. Stars dinsdag wisten te winnen van Hazelaar en Galvin weinig moeite had met Coudewater (6-2) won Korsten op donderdag gemakkelijk van FC De Bergen dat ter nauwernood genoeg spelers op de been kon brengen met 9-3. Op vrijdag waren het B.Z.E. en Zwart-Wit die verloren van respectievelijk De Kiet en Down Town Café. R.E.D. Stars en De Kiet blijven koploper met beide drie gewonnen wedstrijden.


27-09-2002 | Na de R.E.D. Stars (www.redstars.tk) heeft nu ook A-pouler Bever/Chambers zijn eigen website! Speler Robert Schapendonk (ook wel genoemd Schapie) heeft de taak op zich genomen te fungeren als webmaster van beverchambers.cjb.net. Veel succes gewenst met de site!


05-09-2002 | Voor aanvang van deze competitie heb ik alle contactpersonen van de zaalvoetbalcompetitie een schrijven doen toekomen. Daarin hebben wij als bestuur een standpunt ingenomen wat betreft het afmelden van een wedstrijd als totale ploeg en de consequenties daarvan.
Echter ik heb verzuimd daar echt duidelijkheid in te verschaffen. Als gevolg hiervan hadden we in de tweede competitieronde al een discussie omtrent het tijdstip van afmelding.

We willen nu voor eens en altijd deze discussie omzeilen. Een afmelding dient te geschieden 14 dagen voor een wedstrijd. Dit moet ook altijd bij mij gebeuren. Deze wedstrijd wordt dan later in het seizoen ingehaald. Wordt er later afgemeld dan wordt die wedstrijd niet meer overgespeeld en gaat deze de boeken in met een 3-0 overwinning voor de tegenstander.

Hopelijk kan iedereen begrip opbrengen voor deze beslissing.

Twan Voets, secretaris ZVC Rosmalen


30-08-2002 | Alle hulp voor de website is meer dan welkom. Beschikt u over informatie die relevant is voor onze site of wilt u graag eens een wedstrijdverslag schrijven, neem dan a.u.b. even contact met ons op!


30-08-2002 | De officiële website van de Zaalvoetbal Competitie Rosmalen is vandaag online gegaan! Op onze site zal altijd het laatste nieuws m.b.t. de competitie te vinden zijn. Naast de laatste uitslagen en het programma zullen uiteraard ook niet de actuele standen ontbreken.



Mobiele site | © Zaalvoetbal Competitie Rosmalen